Abogada Mº Dolors Fernandez Sainz de la Mata

Servicios que realiza la empresa

 • Abogada de Mataró especialista en derecho familiar, matrimonial, civil y en mediación.
 • Assessorament legal assumptes civils i penals:
 • ... Civil I Familia: processos judicial I extrajudicials en materia d?herències, divorcis, contractes de compravenda, lloguer, reclamacions de quantitats, incapacitats, adopcions.
 • ... Penal: Judicis de faltes, violencia de gènere, violencia domèstica.
 • Execucions judicials.
 • Assessorament Fiscal Empreses / autònoms
 • ... Disseny de l?estructura comptable.
 • ... Seguiment sistemàtic del procés comptable.
 • ... Serveis de comptabilització i mecanització.
 • ... Revisions, pre-auditoria i pre-inspeccions.
 • ... Planificació fiscal a curt termini.
 • ... Liquidació d?impostos: renda, societats, successions, etc.
 • ... Confecció de Comptes Anuals.
 • ... Assessorament i assistència a inspeccions.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Gestió IBI
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i jurídiques
 • Assegurances vehicles i de bens immobles
 • Reclamacions patrimonials.
 • Finances:
 • ... Diagnosi de la situación financera.
 • ... Planificació financera.
 • ... Operacions de refinançament.
 • ... Assessorament i assistència en operacions bancàries.
 • ... Gestió de tresoreria.
 • ... Auditoria de l?operativa empresa-banca.
 • ... Assessorament de gestió de patrimonis.
 • ... Auditoria de comptes.
 • ... Tramitació de subvencions.
 • ... Reclamacions a entitats bancàries de swaps, deutes subordinats, participacions preferents i altres productes bancaris.
 • Mercantil: Constitucions de societats, gestió societària, reestructuració empresarial, apoderaments.
 • Laboral. Incapacitats per invalidesa davant la Seguretat Social.
 • Redacció de dictamens.
 • Assessorament i assisténcia jurídica en negociacions i transaccions
 • Direcció i seguiment d?assumptes judicials.
 • Arrendaments: confecció de contractes, reclamacions de rendes.
 • Comunitari: reclamació de quotes comunitaries, impugnació d?actes comunitàries.
 • Execucions Judicials


Principales clientes

Empresas, profesionales, público en general

Localización

"

Abogada Mº Dolors Fernandez Sainz de la Mata
Montserrat 29 08302, Mataró, Barcelona, España
Coordenadas geográficas Latitud: 41.537192, Longitud: 2.442875

Sectores de actividad 1